Book et kursus

SE HVAD JEG KAN HJÆLPE JER MED

Med udgangspunkt i min bog "Den gode præsentation" laver jeg skræddersyede kurser til professionelle om mundtlig kommunikation. Det er min påstand, at mundtlig kommunikation skal kunne noget mere og noget andet end skriftlig kommunikation eller en video. Vi skal tilføre en værdi ved at være sammen med lytterne, som de ikke kunne få på anden måde. Mine kursers omdrejningspunkt er hvordan man forbereder sig bedst på det.

Min forskningsinteresse er hvordan viden opstår og bliver delt mellem mennesker. Min PhD-afhandling er en undersøgelse af netop dette samt en udvikling af en metode til at undersøge gruppers tilgang til videndeling. Hvis jeres videndeling mest er udveksling af mails og filer og hvis I nogle gang oplever at I siger det samme, men mener noget vidt forskelligt, så lad mig se på jeres videndelingsvaner.

Sammen med Steen Hildebrandt har jeg skrevet bogen "Forandrende Ledelseskommunikation - metaforer i organisationer". På baggrund af bogen hjælper jeg ledere med at undersøge de metaforer, der dominerer i organisationens kommunikation samt hvordan de kan udvikles og ændres. Jeg har arbejdet med Danske Regioner, med SKAT og holdt oplæg på Folkeuniversitetet.

Hør podcasts: Præsentationer og metaforer

10

intense kurser for professionelle

270

kursister om året
PÅ FOLKEUNIVERSITET

900

talentfulde gymnasie-elever og juniortalenter

4

PAR SLIDTE HÆLE

MINE KUNDER OG KURSISTER SIGER ...

LYT TIL LYTTERNE

“Mange tak for et meget inspirerende indlæg, der gav god stof til eftertanke. Hun var en meget spændende person,
som man kan få helt åndenød af at høre på, da hun sprudler af energi og engagement”

“Det er ikke så tit at man som menneske føler sig rykket og klar til at tage et kvantespring på bare 6 timer – men sådan havde jeg det da jeg gik fra dit kursus. Tak for det!”

“Tak for et fantastisk inspirerende og skønt oplæg i går. Jeg har netop i dag siddet og arbejdet med målformulering og været i stand til at bruge mange af de ting, du fortalte om.”

Offentlige kurser i 2021

FOLKEUNIVERSITETET I AARHUS


Tilbage til samtalen
Samtalen belyst filosofisk, psykologiske og professionelt - jeg bidrager med en aften om møder som samtale
Aarhus 

Den retoriske værktøjskasse
Vi kan efterhånden alle sammen stå med ryggen til og læse højt af vores powerpoint. 
Dette kursus fokuserer på at smøge ærmerne op, og fortælle historier som kolleger, kunder og chefer gider høre
Aarhus

Ordenes evige forvandling - livestream
Med udgangspunk i min lille Tænkepause Ord udfolder jeg hvor ord kommer fra og hvad vi kan bruge dem til
Online

Linda Greve

MIN BAGGRUND FOR AT UNDERVISE

Jeg er tværfaglig helt ind til benet. Både i min uddannelse og i min håndtering af kurser.  Jeg er kandidat i teologi og retorik og PhD i virksomhedskommunikation. Min uddannelse strækker sig over tre fakulteter. Det giver mig en unik evne til at relatere til mange forskellige fagligheder og forstå flere metoder og tilgange.
Når jeg underviser, lægger jeg vægt på at alle går hjem med noget, de får lyst til at arbejde med. Det kræver at jeg sætter mig ind i jeres behov. Men det kræver også at I har lyst til og overskud til at rykke jer lidt.